"Български пощи" ЕАД е основен пощенски оператор, който чрез мрежата си от близо 3 000 пощенски станции на територията на цялата страна предоставя на своите клиенти богато разнообразие от пощенски и търговски услуги. Разпространението чрез абонамент на ежедневни и периодични издания е сред основните акценти в дейността на дружеството.

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА АБОНАТИ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

Месечната абонаментна онлайн кампания по разпространение на печата на “Български пощи” ЕАД приключва на 22-ро число на месеца и абонаментът се доставя от началото на следващия - например абонаментите, сключени до 22.01. включително, започват от 01.02. Абонаментите, сключени след 23-то число на месеца се отнасят за по-следващия месец (в горния пример се отнасят за месец Март)

Изданията, достъпни за абонамент през текущия абонаментен период могат да бъдат намерени в Азбучния или Тематичния каталог на сайта.