А Б В Г Д Е Ж З К Л М Н П Р С Т У Ф Х Ш 0 - 9 K - Z A - J
  стр. 2 от 2 
1 2
АПИС Информационна система АПИС - модул СОФИТА /българско законодателство на английски език/,включително актуализация със CD един път месечно
Каталожен номер 1032
Вид издание ел.
Броеве за година 12
4 месеца 858.00
АПИС Информационна система АПИС - модул ПРОЦЕДУРИ, вкл. актуализация със CD един пътмесечно
Каталожен номер 1009
Вид издание ел.
Броеве за година 12
4 месеца 285.60
АПИС Информационна система РЕГИСТЪР МЕДИЙНО ПРИСЪСТВИЕ АПИС - ГАЛЪП, включително актуализациясъс CD един път месечно
Каталожен номер 1027
Вид издание ел.
Броеве за година 12
4 месеца 376.80
АПИС Информационна система АПИС - модул ЕВРО ФИНАНСИ, вкл. актуализация със CD един път месечно
Каталожен номер 1036
Вид издание ел.
Броеве за година 12
4 месеца 232.80
АПИС Информационна система АПИС - модул ПРАКТИКА /съвместно ползване с модул ПРАВО/,включително актуализация със CD един път месечно
Каталожен номер 1029
Вид издание ел.
Броеве за година 12
4 месеца 213.60
АПИС Информационна система АПИС - модул ФИНАНСИ, вкл. актуализация със CD един път месечно
Каталожен номер 1021
Вид издание ел.
Броеве за година 12
4 месеца 234.00
АПИС Информационна система за европейското законодателство АПИС - модул ЕВРО ПРАВО, вкл.актуализация със CD един път месечно
Каталожен номер 1013
Вид издание ел.
Броеве за година 12
4 месеца 260.40
АПИС Информационна система за лицата и фирмите АПИС РЕГИСТЪР ПЛЮС, вкл. актуализация със CD единпът месечно
Каталожен номер 1015
Вид издание ел.
Броеве за година 12
4 месеца 618.00
АПИС Информационна система на законодателството АПИС - модул ПРАВО, включително актуализация съсCD един път месечно
Каталожен номер 1007
Вид издание ел.
Броеве за година 12
4 месеца 283.20
  стр. 2 от 2 
1 2
©2020 Български пощи. Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка на интернет сайт от Студио ИТТИ - Уеб базирани решения