А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ю 0 - 9 K - Z A - J
  стр. 2 от 3 
1 2 3
Здравословно
Каталожен номер 313
Вид издание в.
Броеве за година 48
1 месец 1.88 2 месеца 3.76 3 месеца 5.64 6 месеца 11.90 12 месеца 22.70
Здравословно
Каталожен номер 1336
Вид издание сп.
Броеве за година 7
3 месеца 5.80 6 месеца 8.70 12 месеца 19.99
Здравословно (вестник) + Здравословно (списание)
Каталожен номер 1338
Вид издание комб.
Броеве за година 55
3 месеца 11.40 6 месеца 19.50 12 месеца 39.90
Земеделие плюс
Каталожен номер 1324
Вид издание сп.
Броеве за година 6
12 месеца 72.00
Земеделска техника
Каталожен номер 309
Вид издание в.
Броеве за година 22
1 месец 2.00 2 месеца 4.00 3 месеца 6.00 6 месеца 12.00 12 месеца 24.00
Земя
Каталожен номер 21
Вид издание в.
Броеве за година 249
1 месец 15.00 2 месеца 30.00 3 месеца 45.00 6 месеца 90.00 12 месеца 180.00
Златна възраст
Каталожен номер 325
Вид издание в.
Броеве за година 52
1 месец 2.80 2 месеца 5.60 3 месеца 9.00 6 месеца 18.00 12 месеца 34.90
ЗОП+
Каталожен номер 1330
Вид издание сп.
Броеве за година 12
12 месеца 228.00
ЗОП+ (електронно издание)
Каталожен номер 1351
Вид издание ел.
Броеве за година 12
12 месеца 165.00
ЗОП+ (книжно издание) + ЗОП+ (електронно издание)
Каталожен номер 1352
Вид издание комб.
Броеве за година 24
12 месеца 278.00
  стр. 2 от 3 
1 2 3