Абонаментна онлайн кампания за СЕПТЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2022 г. на „Български пощи" ЕАД приключи.

Заповядайте на 27.08.2022 г., когато стартира абонаментна онлайн кампания ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2022г. !

 

От 27.08.2022 г.  до 22.09.2022 г.  ще може да се абонирате онлайн за всяко едно печатно издание включено в каталога на „Български пощи" ЕАД за абонаментен период  ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2022 г. 

Сроковете за извършване на абонамент онлайн и начините на плащане са с платежно нареждане или пощенски запис по банковата сметка на „Български пощи" ЕАД, не по-късно от 22-ро (двадесет и второ) число на текущия месец.